Household Hazardous Waste Household Disposal Locations Wastemobile Business Hazardous Waste Hazardous Waste Directory Industrial Materials Exchange (IMEX) Financial Help Report a Violator
Hazardous & Toxic Chemicals Natural Landscaping & Pesticides Floods EnviroStars Policy Young Children & Families Choose Safer Household Products Resources for Schools
Library Publications
Spanish Vietnamese Russian Somali Chinese Korean Ukrainian Other Languages

Publications

Home >> Publication List

Search Clear
 TitleAuthorAbstractPublication
Date
Xử Lý Chất Thải Nguy Hại của Doanh Nghiệp Nhỏ
Mary Rabourn, Julia Singer
Các doanh nghiệp trong Quận King đáp ứng tiêu chí cần thiết có thể xử lý chất thải nguy hại tại địa điểm xử lý chất thải nguy hại của hộ gia đình mà không mất phí. Tờ thông tin này trình bày một số vật liệu được chấp nhận để xử lý và cung cấp các tùy chọn về vật liệu không được chấp nhận.
11/01/2016
Vệ Sinh Một Cách Thận Trọng
Emmanuel Rivera
Những hình ảnh được sử dụng để hỗ trợ cho việc truyền đạt trong hội thảo về Vệ Sinh Một Cách Thận Trọng của chúng tôi. Hội thảo giúp người lao công và những người làm vệ sinh nhà cửa làm công việc của mình theo cách an toàn hơn. Họ được học cách lựa chọn sản phẩm vệ sinh an toàn hơn và mang thiết bị bảo hộ.
03/01/2016
Các tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh.
Washington State Department of Licensing
Includes: Minimum safety and sanitation standards (WAC 308-20-110) and Posting of required licenses, registrations, permits, notice to consumers, and current inspection form (WAC 308-20-550). Avai ...
02/01/2016
Mẹo Để Có Căn Nhà Trong Lành
Mary Rabourn, Julia Singer
Một mặt của tờ rơi này có thông tin về cách xác định các sản phẩm gia dụng an toàn hơn thông qua các từ khóa trên nhãn sản phẩm, cách xử lý an toàn các sản phẩm gia dụng độc hại và những lời khuyên giúp gia đình bạn hạn chế việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu. Mặt bên kia là hướng dẫn các phương pháp an toàn hơn đối với sáu công việc làm sạch thông thường và lời khuyên để sơn an toàn hơn.
06/01/2015
Chương Trình Healthy Nail Salon Được Công Nhận: Đơn 4-5 Sao
Laurie Foster
Đơn này tóm tắt những ích lợi được công nhận của Healthy Nail Salon và cách làm thế nào để lấy được giấy chứng nhận.
05/01/2015
Chương Trình Healthy Nail Salon Được Công Nhận: Đơn 3 Sao
Laurie Foster
Đơn này tóm tắt những ích lợi được công nhận của Healthy Nail Salon và cách làm thế nào để lấy được giấy chứng nhận.
04/22/2015
Chiếu Slide Giới Thiệu Chương Trình Công Nhận Thẩm Mỹ Viện Làm Móng Khỏe Mạnh
Laurie Foster
Mục tiêu của Chương Trình Công Nhận Thẩm Mỹ Viện Làm Móng Khỏe Mạnh là nhằm tạo nơi làm việc an toàn cho các thợ tại thẩm mỹ viện làm móng ở Quận King bằng cách khen thưởng các doanh nghiệp thẩm mỹ viện làm móng thực hiện xử lý, lưu trữ và thải bỏ hóa chất ở thẩm mỹ viện một cách an toàn, cải thiện hệ thống thông gió và sử dụng các hóa chất an toàn hơn. Giới thiệu này có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
01/15/2015
Quý Vị Có Thử Những Cách Này để Bảo Vệ Khách Hàng của Quý Vị và Sức Khỏe của Quý Vị không?
Laurie Foster
Tờ thông tin một trang này mô tả chương trình tiếp cận cộng đồng cho các chủ sở hữu và kỹ thuật viên tiệm làm móng về việc tạo ra môi trường làm việc an toàn, đào tạo về xử lý chất thải đúng cách, ứng phó khẩn cấp, nguồn lực tài chính, và liên lạc. Tờ này cũng bao gồm các hình ảnh về thực hành và kỹ thuật an toàn hơn.
01/01/2015
Yêu cầu về thông gió hút cục bộ tại Tiểu Bang Washington
Laurie Foster
Đối với các tiệm làm móng: thông tin từ bài thuyết trình mô tả thông gió hút cục bộ.
12/03/2014
Hướng Dẫn Kiểm Soát và Giảm Mức Độ Hít các Sản Phẩm Chăm Sóc Móng
Nail Manufacturer Council on Safety Publications
Những qui định hướng dẫn này trình bày các bước mà nhân viên chăm sóc móng có thể áp dụng để làm việc an toàn hơn nhờ giảm thiểu mức độ hít các chất có thể gây hại hoặc dị ứng. Điều quan trọng là nhân viên tiệm phải áp dụng các phương pháp bảo đảm chăm sóc móng cho khách hàng ở mức an toàn nhất có thể được. Khi áp dụng các biện pháp thích hợp, bạn sẽ dễ dàng chăm sóc móng cho khách hàng một cách chuyên nghiệp và an toàn, đồng thời tránh hít phải quá nhiều bụi cũng như hơi hóa chất. Giảm mức độ hít bụi và hơi hóa chất là bước quan trọng để bảo đảm xử lý đúng cách và an toàn các sản phẩm chăm sóc móng.
08/26/2014